બગથળામાં 2008ની SSC બેચના ભૂતપૂર્વ છાત્રો દ્વારા રવિવારે ગુરૂવંદના કાર્યક્રમ – Morbi Update

બગથળામાં 2008ની SSC બેચના ભૂતપૂર્વ છાત્રો દ્વારા રવિવારે ગુરૂવંદના કાર્યક્રમ – Morbi Update

आज हम आपके साथ एक नई पोस्ट साझा करना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है, जो लिखी गई है,

इस पोस्ट में हमने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, और इसके माध्यम से विशेष ज्ञान से लिखा गया है, जिससे यह और भी बन गई है।

બગથળામાં 2008ની SSC બેચના ભૂતપૂર્વ છાત્રો દ્વારા રવિવારે ગુરૂવંદના કાર્યક્રમ – Morbi Update

इसलिए, आगे बढ़ने से पहले, आपके लिए हमारी अन्य रोचक पोस्ट

– मूलपाठ

मोरबी : रविवार 7 तारीख को दोपहर 3:30 बजे मोरबी के बागथला में पटेल समाज वाडी की यूनिट-1 में एसएससी बैच-2008 के पूर्व छात्रों द्वारा गुरु भाव वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसके साथ ही शाम 4:30 बजे डांडिया रास का आयोजन होगा. वहीं शाम 7 बजे पारंपरिक भोजन का आयोजन होगा.

– मूलपाठ

– मूलपाठ

की ओर एक नजर डालना न भूलें।

जब तक हम नई और आकर्षक सामग्री लाने का काम कर रहे हैं, तब तक हमारी वेबसाइट पर और भी लेख और अपडेट के लिए बने रहें। हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद!

#બગથળમ #2008ન #SSC #બચન #ભતપરવ #છતર #દવર #રવવર #ગરવદન #કરયકરમ #Morbi #Update

Sharing is Caring...

Leave a Comment